עמוד חירום

        

להורים שלום רב!

תשלומי בית-ספר תש"ף

שנת הלימודים תש"ף נפתחה לצלילי הכליזמרים וקבלת פנים חגיגית בכניסה לבית הספר ובכיתות.

להלן תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"ף אשר אושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת וחוזר מנכ"ל משרד החינוך. גם השנה אנו פועלים לשמירת איכות שירותי החינוך הניתנים לתלמידי ביה"ס.

התשלומים לבית-הספר (תשלומי "הרשות") מיועדים לפעילויות שלא מתוקצבות ע"י משרד החינוך מחד, והרשות המקומית מאידך. ללא כספים אלה, לא תתאפשרנה פעילויות העשרה וחוויה שכ"כ חיוניות וטבעיות ליום-יום של התלמידים (תוכנית קרב למעורבות בחינוך, טיולים, הצגות).

ניתן לשלם בהמחאות (ציקים) או במזומן במזכירות ביה"ס.

· ניתן יהיה לשלם את תשלומי בית הספר גם בכרטיסי אשראי בקישור (יפתח בהמשך): https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=41513301

וועדת הנחות/מלגות

· הורים המבקשים הנחה/מלגה יפנו למזכירות ביה"ס.

ניתן להגיש בקשות הנחה/מלגה עד לתאריך 27.10.19

טופס בקשה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס או להוריד מאתר האינטרנט של ביה"ס.

- יש למלא את הטופס, לצרף אליו מסמכים מתאימים ולמסור במעטפה סגורה למזכירות בית-הספר.

- הבקשות ירוכזו וייבחנו ע"י צוות ביה"ס: מנהלת, סגנית, יועצת. לאחר מכן יועברו לדיון בוועדת

ההנחות, הכוללת: מנהלת, סגנית, יועצת, נציג הורים. (הדיון בוועדה ייעשה באופן אנונימי, ללא

זיהוי שמות הפונים).

- החלטת וועדת ההנחות/מלגות תימסר להורה בכתב.

- ללא מילוי הטופס והבאת המסמכים הנדרשים – לא ידון המקרה בפני ועדת ההנחות/מלגות.

- להזכירכם, הורה אשר מטעמים עקרוניים מסרב לשלם את תשלומי הרשות – ילדו לא יקח חלק

בפעילות ויקבל פעילות לימודית חלופית בתחומי ביה"ס.

· את התשלום ניתן לפרוס לשלושה תשלומים לתאריכים הבאים:

המחאה ראשונה – 20.11.19

המחאה שנייה – 20.12.19

המחאה שלישית – 20.01.20

· יש לכתוב את ההמחאות לפקודת בית-ספר "אפק" ולהוסיף למוטב בלבד על גב ההמחאה יש לציין
את שם התלמיד והכיתה.

· הורים לשלושה ילדים הלומדים בבית-הספר יכולים לפרוס את הסכום הכללי ל- 6 תשלומים,
לכל היותר עד לתאריך 20.05.20.

שנה טובה וגמר חתימה טובה,

אתי אלבז דפנה רודיק

יו"ר ועד הורים תש"ף מנהלת בית-הספר

תשלומי חובה

כיתות

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ביטוח תאונות

49.00 ₪

49.00 ₪

49.00 ₪

49.00 ₪

49.00 ₪

49.00 ₪

תשלומי רשות

כיתות

א'

ב'

ג

ד'

ה'

ו'

סל תרבות

99.00 ₪

99.00 ₪

99.00 ₪

99.00 ₪

99.00 ₪

99.00 ₪

טיולים

101.00 ₪

101.00 ₪

126.00 ₪

126.00 ₪

252.00₪

387.00₪

חגים: ראש השנה, פסח, פורים,

חנוכה, ט"ו בשבט

24.00 ₪

24.00 ₪

24.00 ₪

24.00 ₪

24.00 ₪

24.00 ₪

לימודי שחיה

יתקיימו לכיתות ה' במסגרת מפעל השחייה של משה"ח.

התשלום יגבה בחודש מאי עם התחלת הפעילות

מסיבת סיום כיתות ו'

במהלך השנה יתכנסו ועדי הכיתות לתכנון המסיבה

75.00 ₪

תשלומי רשות

כיתות

א'

ב'

ג

ד'

ה'

ו'

תכנית קרב

350.00 ₪

350.00 ₪

350.00 ₪

350.00 ₪

350.00 ₪

350.00 ₪

רכישת שירותים מרצון:

כיתות

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

סביבה מתוקשבת

20.00 ₪

20.00 ₪

20.00 ₪

20.00 ₪

20.00 ₪

20.00 ₪

עיתון ביה"ס

15.00 ₪

15.00 ₪

15.00 ₪

15.00 ₪

15.00 ₪

15.00 ₪

חומרי למידה אישיים להעשרת תחומי המדע, המתמטיקה והשפה.

55.00 ₪

55.00 ₪

55.00 ₪

55.00 ₪

55.00 ₪

55.00 ₪

חומרי למידה אישיים ופעילויות להעשרה בתחומי המוסיקה, האמנות, הספורט ועוד.

65.00 ₪

65.00 ₪

65.00 ₪

65.00 ₪

65.00 ₪

65.00 ₪

סיורים

יתקיימו לחברת הילדים ולקהילת ביה"ס, התשלום יגבה לקראת ביצוע הפעילות, עבור הסעה וכניסה לאתר (במידת הצורך).

             

סה"כ (תשלומי חובה + תשלומי רשות + תוכנית קרב + תשלומים מרצון

כיתות

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

סה"כ

778.00 ₪

778.00 ₪

803.00 ₪

803.00 ₪

929.00 ₪

1139.00 ₪